Project: Aanleg van de openbare ruimte in nieuwbouwwijk Hanzepark, Bremenstraat te Lelystad
Opdrachtgever: Gemeente Lelystad
Aanneemsom: EUR 160.000,-
Werkzaamheden:
- Opnemen en afvoeren bestrating bouwwegen,
- Aanbrengen straat- en troittoirkolken,
- Aanbrengen van nieuwe bestratingen, rijwegen, troittoirs en parkeerplaatsen,
- Maken van groenstroken t.b.v. gazon en beplantingen
Eisen aan uitvoering:
- SEB-certificering aangaande straatwerk