Project: Inrichten openbare ruimte bedrijventerrein Het Atelier te Almere-Stad
Opdrachtgever: Gemeente Almere
Aanneemsom: EUR 194.000,-
Werkzaamheden:
- Herbestraten rijwegen,
- Aanleg diverse parkeervoorzieningen,
- Herprofilieren asfaltweg,
- Aanleg van voetpaden in elementenverharding,
- Aanleg van voetpaden in halfverharding, grauwacke,
- Afwerken diverse plantsoenen en groenstroken

Onze gegevens

Infradijk: Uw aannemer in grond-, weg- en waterbouw & projectmanagement
Adres: Zeilweg 7a

   8243 PK Lelystad

Telefoon: +31 320 21 20 72

Fax: +31 320 26 39 87

E-mail: info@infradijk.nl

Onze kwaliteit, uw zekerheid

ISO9001-VCA2 DNV-GL_RGB_rand

Erkend leerbedrijf

Fundeon_leerbedrijf

SEB Certificering

seb