Project: Inrichten openbare ruimte bedrijventerrein Het Atelier te Almere-Stad
Opdrachtgever: Gemeente Almere
Aanneemsom: EUR 194.000,-
Werkzaamheden:
- Herbestraten rijwegen,
- Aanleg diverse parkeervoorzieningen,
- Herprofilieren asfaltweg,
- Aanleg van voetpaden in elementenverharding,
- Aanleg van voetpaden in halfverharding, grauwacke,
- Afwerken diverse plantsoenen en groenstroken