Project: Vervangen van twee regenwater rioolputten, 3,5 meter diep, in de wijkontsluitingsweg Nachtegaallaan te Almere-Hout
Opdrachtgever: Gemeente Almere
Werkzaamheden:
- Verwijderen asfaltverharding,
- Drooghouden van de bouwput middels bronbemaling,
- Verkeersmaatregelen i.v.m. doorgaand verkeer Nachtegaallaan en kruisende straten,
- Verwijderen twee betonnen regenwater rioolputten welke tot 3,5 meter diep zijn in twee aparte kruispunten. Zeer beperkte werkruimte,
- Tussenbouwen nieuwe betonputten in het betonnen regenwaterriool,
- Herstellen verzakte aansluitende betonbuizen,
- Aanbrengen tijdelijke verhardingen van betonklinkers rond de vervangen putten i.v.m. zettingen,
- In latere fase verwijderen klinkerverharding en aanbrengen nieuwe asfaltconstructie
Eisen aan uitvoering:
- Zeer gedetailleerd werkplan en verkeersplan,
- Continue garantie verkeersdoorstroming,
- Waarborgen hemelwaterafvoer,
- Werkzaamheden aan 1 put volledig afronden voordat met de volgende kan worden aangevangen

Foto's project

Onze gegevens

Infradijk: Uw aannemer in grond-, weg- en waterbouw & projectmanagement
Adres: Zeilweg 7a

   8243 PK Lelystad

Telefoon: +31 320 21 20 72

Fax: +31 320 26 39 87

E-mail: info@infradijk.nl

Onze kwaliteit, uw zekerheid

ISO9001-VCA2 DNV-GL_RGB_rand

Erkend leerbedrijf

Fundeon_leerbedrijf

SEB Certificering

seb