Project: Reconstructie van de openbare ruimte van woonwijk Archipel, straten 40 t/m 45 in Lelystad
Opdrachtgever: Gemeente Lelystad
Aanneemsom: EUR 449.000,-
Werkzaamheden:
- Opnemen en afvoeren oude bestratingen,
- Verwijderen delen van beplantingen en bomen,
- Ophogen van de verzakte openbare ruimtes met zand,
- Aanbrengen van ca. 10.000 m2 nieuwe bestrating,
- Asfalteren wijkontsluitingsweg,
- Aanbrengen gestrate drempels,
- Herleggen hoofdriolen,
- Herinrichten speelplaatsen,
Eisen aan uitvoering:
- Korte bouwtijd van ca. 5 maanden,
- SEB certificering, aangaande straatwerk,
- Sterkte fasering i.v.m. bereikbaarheid van de straten middels 1 uitweg,

Onze gegevens

Infradijk: Uw aannemer in grond-, weg- en waterbouw & projectmanagement
Adres: Zeilweg 7a

   8243 PK Lelystad

Telefoon: +31 320 21 20 72

Fax: +31 320 26 39 87

E-mail: info@infradijk.nl

Onze kwaliteit, uw zekerheid

ISO9001-VCA2 DNV-GL_RGB_rand

Erkend leerbedrijf

Fundeon_leerbedrijf

SEB Certificering

seb